niet-ingedaalde testikel


Inleiding

De testikels (zaadballen) ontwikkelen zich bij jongetjes tijdens de zwangerschap in de buikholte. Ongeveer een maand vóór de geboorte zijn de testikels via de lies in de balzak (scrotum) ingedaald. Normaal gesproken heeft een jongetje bij de geboorte twee zaadballen in zijn balzak. Soms blijft indaling achterwege. Eén of beide zaadballen blijven dan in de buikholte of lies zitten. Op latere leeftijd kunnen hierdoor problemen met de vruchtbaarheid ontstaan. Een niet ingedaalde testikel heeft geen invloed op de potentie. Zijn de zaadballen rond het tweede levensjaar nog niet ingedaald, dan is medisch ingrijpen wenselijk.

Pendelbal

Soms lijkt het of een zaadbal niet is ingedaald, maar kan hij gemakkelijk in de balzak worden geduwd. Dit wordt een pendelbal genoemd, d.w.z. dat hij gemakkelijk heen en weer bewogen kan worden en meer dan eens stabiel in het zakje blijft liggen. Zo'n pendelbal komt rond de puberteit meestal vanzelf op zijn plaats. In enkele gevallen wordt met een hormoonkuur geprobeerd de bal te laten indalen. De hormonen worden via een neusspray toegediend.Is er geen sprake van een pendelbal en is de testikel voor het tweede jaar niet ingedaald, dan zal in de meeste gevallen een operatie plaatsvinden.

Voorbereiding

In het algemeen wordt uw kind één dag in het ziekenhuis opgenomen.

De operatie vindt plaats onder algehele narcose. Daarom moet uw zoon op de dag van de opname nuchter zijn. Wordt uw kind 's morgens geopereerd dan dient het vanaf 12 uur 's nachts nuchter te zijn. Wordt uw kind 's middags geopereerd dan mag het 's morgens nog een licht ontbijt gebruiken, (thee met beschuit) daarna niet meer eten of drinken.

Het is belangrijk uw zoontje goed voor te bereiden op de operatie. Als hij weet wat hem te wachten staat, hoeft hij niet onnodig bang te zijn. Voor uitgebreide informatie over hoe u uw kind goed voor kunt bereiden en hoe de dag van de ingreep zal verlopen verwijzen wij u naar de folder "Een dagje in het ziekenhuis", die gaat over dagverpleging op de kinderafdeling. Deze folder krijgt u uitgereikt wanneer u voor inschrijving naar de afdeling Opname gaat. Ook is de folder verkrijgbaar bij het Patiënten Service Bureau.

Operatie

De operatie die nodig is om een zaadbal in de balzak te brengen heet orchidopexie. Het is een tamelijk kleine operatie, die ongeveer 1 uur duurt. Voor de narcose moet uw kind in een kapje blazen zodat het in slaap valt. Soms wordt er een prikje in de arm gegeven. De uroloog maakt een sneetje in de lies en een sneetje in de balzak. Via de opening in de lies wordt de zaadbal opgezocht en vrijgemaakt. De bloedvaten en de zaadleider van de testikel worden ook vrijgemaakt van de omgevende weefsels. Hierdoor kan voldoende lengte verkregen worden om de testikel naar de balzak te brengen, waar hij wordt vastgezet. Stelt de uroloog tijdens de operatie een liesbreukje vast, dan wordt dit meteen verholpen.

Nazorg

Het is normaal dat de balzak van uw zoontje de eerste dagen na de operatie een beetje gezwollen is en er blauw-roodachtig uitziet. Ook zal hij de eerste dagen een beetje pijn hebben en minder actief zijn dan anders. Ter bestrijding van de pijn kan een recept voor paracetamol zetpillen worden voorgeschreven. Uw kind mag de dag na de ingreep gewoon douchen. Na één week mag hij weer in bad. Het wondje op de balzak kan de eerste weken minder fraai genezen. Dit gaat echter na verloop van tijd weer over. Mocht u zich hierover ongerust maken, neem dan contact op met uw arts (huisarts/uroloog). Het is beter voor uw kind de eerste twee weken niet te sporten (gymnastiek, zwemmen) of te fietsen. Indien hij fit genoeg is, kan hij na één week gewoon naar school.

Controle

Ongeveer een week na ontslag komt u met uw zoontje voor controle bij de uroloog. Eventuele onoplosbare hechtingen worden dan verwijderd.

terug naar patiëntenfolders


home www.uro.nl  - disclaimer  - copyright 1999-2016