KennisCentrum voor Incontinentie en Verzakking
(KCIV )Limburg


Het KennisCentrum voor Incontinentie en Verzakking te Roermond is centraal in Limburg gelegen en beschikt over een multidisciplinair team met veel expertise in de diagnostiek en behandeling van vrouwen met urine incontinentie, verzakking en bekkenbodem gerelateerde problematiek. Het team van urologen, gynaecologen, continentie verpleegkundigen en bekkenfysiotherapeuten wordt ondersteund door chirurg, MDL-arts, sexuoloog en huisarts. Het centrum streeft naar de hoogste kwaliteit en uitmuntende service.

Afspraak bij KennisCentrum voor Incontinentie en Verzakking
Via de huisarts een verwijzing met behulp van een Fax, email verwijzing of verwijsbrief.
Via telefonische afspraak door patiënt. Telefoon: 0475-382611
Adres: Polikliniek urologie nr 44, Laurentius Ziekenhuis, Mgr Driessenstraat 6, 6043CV Roermond.

Na aanmelding krijgt u een informatiebrochure en vragenlijst toegestuurd en u wordt verzocht deze ingevuld te retourneren. Deze gegevens zijn nodig om te bepalen welke onderzoeken bij u nodig zijn. Daarna zult u worden gebeld door een van de continentie verpleegkundigen voor het maken van een afspraak, waarbij de onderzoeken doorgaans in één bezoek kunnen plaatsvinden in combinatie met bezoek aan de voor u relevante specialisten.

Bij KCIV werken de in 2006 en 2009 tot beste verkozen continentie verpleegkundigen van Nederland , respectievelijk... Mariëtte Benneheij Stella van Raaij

Bezoek bij KennisCentrum voor Incontinentie en Verzakking
Adres: Polikliniek urologie nr 44, Laurentius Ziekenhuis, Mgr Driessenstraat 6, 6043CV Roermond.
Centraal in Limburg, nabij centraal station met goede auto en bus bereikbaarheid. Routemap
Na aanmelding van uw komst op de polikliniek urologie (nr 44) bij het secretariaat wordt u ontvangen door een van de continentie verpleegkundigen. Zij zal u informeren over de te verrichten onderzoeken, deze deels uitvoeren en bezoek aan gynaecoloog en/of uroloog begeleiden. Onderzoeken die kunnen plaatsvinden zijn inventariseren klachten en voorgeschiedenis, lichamelijk onderzoek, bekkenbodem- en inwendig onderzoek, urine, bloed, kweken, uitstrijkje, meten straal bij blaaslediging, echo, blaasdrukmeting, Röntgenfoto en blaasspiegeling. Na evaluatie en overleg wordt met u de conclusie met bevindingen besproken en wordt een behandeladvies gegeven.

Dr Vera Vandoninck
uroloog
Dr Martin Bergmans
gynaecoloog
Drs Chantal Wingen
gynaecoloog
Drs Marcel de Bruin
uroloog

Kenniscentrum en wetenschappelijk onderzoek
Diverse onderdelen van de ketenzorg zijn uitvoerig getest op kwaliteit en effectiviteit middels wetenschappelijk onderzoek. Gepubliceerde resultaten zijn:
1. Nederlands Tijdschrift voor Urologie: nr 6, oktober 2006, p 176. Auteur: M.J.F.M. de Bruin ea. Titel: Multicenter-validatie van het internetdiagnose computerprogramma 'MediArts' voor urine incontinentie bij vrouwen.
2. European Urology Suppl 6.: nr 2, 2007, p 203. Auteur: M.J.F.M. de Bruin ea. Titel: The 'Mediarts ' test for female urinary incontinence reduces the need for invasive urodynamics.
3. Incourant nr 35, 19 jaargang, juni 2009. Auteur: M. Benneheij, ea. Titel: Incontinentie verpleegkundige zorg gecombineerd met het Diagnostisch Expert Programma 'Mediarts'.
De Universiteit Twente voert in opdracht van het RIVM onderzoek uit naar E-health applicaties in de gezondheidszorg, waarbij het IncoCure project onderwerp van studie is:
4. submitted for publication. Titel: Digitale ondersteuning bij urine incontinentie; mogelijkheden en beperkingen. Auteurs: S. Kelders, J.van Gemert-Pijnen en M.de Bruin.
Het kenniscentrum beschikt reeds over jarenlange expertise en een uitgebreide wetenschappelijke staat van dienst. Deze zullen in de toekomst in samenwerking met de universiteit worden uitgebreid door actief te participeren in de nieuwste ontwikkelingen en de beste zorg te waarborgen.
home www.uro.nl  - ketenzorg incontinentie  - disclaimer - copyright 1999-2015